New Tropica Garden Restaurant - 山打根桃园

Thanks to New Tropica Garden
Restaurant Sabah – Sandakan
感谢山打根桃园使用
马来西亚 KOYO 日本制冰机

 

山打根桃园边炉非常出名,海鲜种类繁多,新鲜甜美,是其中众多游客选择自由餐火锅自助餐的美食景点。

 

有兴趣者使用制冰机的商家可联络我们:

Koyo Ice Maker Machines
Mesin Ais Batu Sabah Malaysia
联络热线:1300-88-0711
马来西亚首选 Koyo 日本商用制冰机