Kami menyediakan servis kepada premis korporat dan syarikat keushawanan.

pengunaan ais kuib yang bersih dalam penyediaan makanan dan minuman yang di jual di premis adalah sangat penting.


Penghasilan ais kuib dari pembekal luar adalah proses yang tidak dapat kita nilai setiap hari, tetapi kini dengan mengunakan mesin ais koyo ushawan dapat menghasilkan ais kuib yang bersih di premis mereka sendiri.


Kami membantu ushawan atau syarikat koporat untuk menjimatkan kos pembelian ais daripada pembekal.